Hvad er selvhjælp

Hvad er selvhjælp

Selvhjælp er et fællesskab, når du har brug for det.
En selvhjælpsgruppe er en gruppe som mødes med jævne mellemrum for at udveksle tanker og følelser om et fælles emne eller problem.

Målet er at den enkelte deltager lærer og udvikler sig i samspillet med de andre i gruppen.
Emnerne for grupperne er brede og strækker sig fra sorg, selvværd, pårørendeproblematikker, ensomhed, sygdomshåndtering m.fl., ligesom vi også tilbyder særlige grupper og forløb for børn og unge.

Selvhjælp bygger på følgende værdier:
- Gensidighed: Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker imellem dem i gruppen.
- Ligeværdighed: I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag.
- Medmenneskelighed: Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem mennesker. Alle bliver set, hørt og taget alvorligt i selvhjælpsgruppen.

Ved evalueringer fortæller deltagerne at de oplever øget indsigt og accept af deres situation, hvilket giver dem mod til at række ud, give slip og sige fra.

 

Trivselsgrupper - selvhjælpsgrupper for børn og unge

Vi tilbyder selvhjælpsgrupper for alle aldre. Selvhjælpsgrupper for børn og unge kalder vi trivselsgrupper, og disse ledes af to voksne frivillige gruppeledere tilknyttet Frivilligcenter Langeland.

Når børn og unge møder udfordringer i livet, kan det være en stor hjælp for dem at opleve et frirum, hvor de kan tale frit om tanker og følelser, de tumler med. De fleste kender til den lettelse, det er at få sagt tingene højt til nogen, der lytter. Når børnene og de unge oplever, at der er andre, der har det ligesom dem, kan de føle sig hørt, set og forstået.

Fokus i gruppen er på deltagernes fællesskab. Når de lytter opmærksomt til hinanden, når de spejler sig i hinandens historier, når de udveksler gode råd og når de opdager, at andre har lignende tanker og følelser, så giver de hinanden den bedste hjælp, de kan få. 

Samtalerne tager udgangspunkt i korte oplæg, øvelser, lege, kortfilm m.v. Der er fokus på TRIVSEL, hvorfor hver gang bliver en blanding af alvor og sjov.

De frivillige yder ikke terapi eller giver løsninger på deltagernes problemer, men har til opgave at facilitere mødet og samtalen mellem børnene.

 

Kom med i en selvhjælpsgruppe eller netværk

Frivilligcenter Langeland samler og igangsætter selvhjælpsgrupper for mennesker, der er parate til aktivt at møde andre i en gruppe.

Selvhjælpsgrupper består af 2-8 deltagere og sammensættes efter alder og emne for eksempel unge i sorg/krise, psykisk sårbar, angst eller lignende.

Derudover kan der oprettes netværk, hvor man mødes om en fælles interesse, for eksempel sport, cafeture eller lignende.

Ved opstart af en gruppe deltager 1-2 kompetente frivillige, og fortsætter kun så længe gruppen har behov for det.

Alle i gruppen har naturligvis - ligesom Frivilligcenter Langelands medarbejdere – tavshedspligt, da det vigtigt at kunne føle sig tryg.

Det er gratis at deltage i grupperne.

 

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om selvhjælp og eventuelt tilmelde dig en gruppe, så kontakt os for en samtale. Frivilligcenter Langeland kan også starte en gruppe om dit problem eller interesse.

Mail: kontakt@fcll.dk
Tlf: 22 34 45 33