Aktuelle grupper

Her kan du se, hvilke grupper vi aktuelt tilbyder:

 

Børnegruppen i "Frirummet"  for børn fra 1-4 klasse

Målgruppen er børn fra 1.- 4. klasse der har brug for at være, og lære mere om sig selv og andre i et trygt fællesskab.  Målet er at styrke børnenes selvværd og skabe fælleskab med andre børn på tværs af klasserne. Gruppen ledes af to erfarne frivillige, som er tilknyttet Frivilligcenter Langeland.

Gruppen er en blanding af alvor og sjov, her snakker man, lytter til hinandens historie, laver øvelser, ser kortfilm og meget andet. Det er et tilbud på børnenes præmisser, derfor er det vigtigt at børnene selv har sagt ja til at være med.  Det er et gratis og anonymt tilbud, hvor der ikke foregår regestrering af nogen art. 

Der startes nye forløb cirka hver tredje måned på Kassebølle Friskole og et forløb løber over ca 8 gange hver uge i ca 1½ time. 

Spørgsmål og tilmelding:
Det annonceres på skolernes forældre-intra, når der starter et nyt børnegruppeforløb. 

Tilmelding foregår gennem Frivilligcentret. 

Du er til en hver tid velkommen til at kontakte frivilligcenteret med spørgsmål om gruppen og tilmelding.

Ring eller skriv til selvhjælpskoordinator Lene E. Jørgensen 2573 4533 eller mail: selvhjaelp@fcll.dk

 

Sorggruppe voksne

Gruppen er for dig, som har mistet en nær relation pga. dødsfald, og har brug for at dele tanker og føleleser med andre i en lignende situation.

Sorggruppen igangsættes af en-to erfarne frivillige, som hjælper igang med at sætte rammerne for gruppen. Gruppen er hjælp til selvhjælp, og er således ikke et behandling eller terapi, men medmenneskelige møder. Man skal derfor have lyst og overskud til at lytte til andre og dele sin egen historie. 

Sorggruppen mødes som regel ca. 2 timer hver 14. dag i frivilligcenteret. Det er et gratis og anonymt tilbud, hvor alle har tavshedspligt. 

Der er løbende opstart af nye grupper. Du er til en hver tid velkommen til at kontakte frivilligcenteret med spørgsmål om gruppen og tilmelding.

For mere information ring eller skriv til selvhjælpskoordinator Lene E. Jørgensen 2573 4533 eller mail: selvhjaelp@fcll.dk

Opdateret april 2020