Projekt Bro til Fællesskabet

Projekt Bro til Fællesskabet”

Kort projekt beskrivelse.

Frivilligcenter Langeland vil i perioden 2023 - 2025 sætte lys på psykiske sårbare og mennesker med psykiske lidelser på Langeland, med fokus på hvordan flere i målgruppen kan indgå i frivillige, meningsfulde fællesskaber, og derved øge netværk, trivsel og livskvalitet.

Projektet er støttet af TrygFonden og har en projektleder ansat.

Projektet arbejder i to spor som overlapper og understøtter hinanden, og som samlet løfter projektets formål:

Spor 1: Netværket som er et fysisk åbent netværk, hvor målgruppen kan mødes i Frivilligcentret. Netværket er et åbent frivilligt fællesskab, hvor deltagerne kan skabe anerkende relationer, og arrangere meningsfulde aktiviteter ud fra deltagernes egne idèer. F.eks. læsegruppe, fællesspisning eller cafe-aften med kreative sysler, hvor fx en frivillig fra Husflidsforeningen giver inspiration. Det kan også være deltagelse i lokale events eller nyskabelse af egne små lokale events, som fx et årligt motionsløb arrangeret med hjælp af den lokale løbeklub.

Netværket skal således ses både som et fysisk mødested, og som en ”trædesten” til det øvrige foreningsliv/civilsamfund, hvor projektet arbejder på at brobygge ud i det eksisterende foreningsliv.

På sigt vil projektet skabe et ”Ideforum”, med repræsentanter fra Netværket og det brede foreningsliv. I denne gruppe kan Netværket få inspiration og hjælp fra rutinerede foreningsfolk, til at planlægge aktiviteter, events eller små forløb.

Spor 2: Brobygning. Projektet vil arbejde med aftabuisering af psykisk sårbarhed på Langeland samt styrkelse af rammerne for inklusion af målgruppen i de eksisterende sociale fællesskaber og foreninger. Dette gøres ved at invitere til åbne oplæg, kurser og temamøder om emnet.

Projektet vil ligeledes etablere varige samarbejder mellem Frivilligcentret og Langeland Kommunes tilbud (f.eks. Hjemmevejleder teamet), og skabe brobygning mellem kommunale tilbud og aktiviteter og tilbud i civilsamfundet/foreningslivet. Det skal gøres nemmere for mennesker med psykisk sårbarhed/sygdom, at blive inkluderet i nye eller etablerede frivillige fællesskaber, og her er medarbejderne i Langelands Kommune en vigtig samarbejdspartner i brobygningen, da de ofte er i nærkontakt med målgruppen. Det skal dog understreges at projektet ikke kun henvender sig til mennesker tilknyttet kommunale tilbud, men alle mennesker i Langeland Kommune som oplever psykisk sårbarhed/sygdom.