Projekt Langelands ressourcer - flere ind i fællesskabet

Frivilligcenter Langeland har modtaget midler fra VELUX FONDEN til at gennemføre projekt "Langelands ressourcer - flere ind i fællesskabet". Projektet har til formål at udvikle og afprøve metoder, som kan styrke engagement og deltagelse i øens mange foreninger blandt ældre på Langeland. Den ønskede effekt af projektets indsats er at nedbringe antallet af ældre, som oplever social isolation eller ensomhed. Projektet løber frem til sommeren 2022. 

Projektbeskrivelse

Forandringsteori

Kontakt projektleder Lene Elinor Jørgensen for mere information: lj@fcll.dk / tlf.: 20 80 45 33

Lene