Projekt Langelands ressourcer - flere ind i fællesskabet

Frivilligcenter Langeland har modtaget midler fra VELUX FONDEN til at gennemføre projekt "Langelands ressourcer - flere ind i fællesskabet" i perioden 2019 - 2023. Projektet havde til formål at udvikle og afprøve metoder, som kan styrke engagement og deltagelse i øens mange foreninger blandt ældre på Langeland. Den ønskede effekt af projektets indsats var at nedbringe antallet af ældre, som oplever social isolation eller ensomhed.

Projektbeskrivelse

Forandringsteori

Projektet er evalueret af ekstern evaluator, Tine Fristrup, p.hd. og lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Du kan læse evalueringen her:

FRIVILLIGE FORBINDELSER
Langelands Ressourcer – Flere ind i Fællesskabet
ET PROJEKT OM SAMSKABT INKLUSION AF SÅRBARE
SENIORER I FRIVILLIGE FORENINGSFÆLLESSKABER