Projekt Langelands ressourcer - flere ind i fællesskabet

Vi er i skrivende stund ved at søge penge hos Veluxfonden til et større samskabelsesprojekt for ensomme ældre. Mere information følger!