På tværs

I Frivilligcentret gør vi en dyd ud af at samarbejde på tværs og sikre nogle gode samskabelsesprocesser. Det gør vi ved afholde halvårlige samarbejdsmøder med foreninger og kommunen, hvor vi diskuterer nye samarbejdsmuligheder samt udvikling af eksisterende tiltag. På den måde sikrer vi, at vores forskellige indsatser spiller sammen, styrker og supplerer hinanden.