Langeland Kommune

Frivilligcenter Langeland har et tæt samarbejde med Langeland Kommune, som er repræsenteret i centrets bestyrelse ved en politisk repræsentant og en udpeget embedsmand. Principperne for samarbejdet mellem kommunen og frivilligcentret bygger på dialog, tillid og respekt for hinandens opgaver og roller og er nedfældet i en samarbejdsaftale. Læs den her.

Udsatterådet

For at sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser for udsatte borgere i kommunen er lederen af frivilligcentret repræsenteret i kommunens udsatteråd.  Udsatterådet i Langeland Kommune har til formål at rådgive Kommunalbestyrelsen/de politiske udvalg omkring udsatteområdet og være et talerør for udsatte grupper i kommunen. Udsatterådet består af 11 medlemmer bosiddende eller lokalt forankrede i Langeland Kommune. Udvalgets medlemmer kommer fra frivillige organisationer og lokale brugere samt repræsentanter fra det politiske og administrative niveau på Langeland. Læs referater fra rådsmøderne her

Frivilligpolitiken 

Frivilligcentrets leder og bestyrelsesformand har deltaget i arbejdsgruppen, som udviklede kommunens frivilligpolitik. 

Frivillighedens Pris

Prisen uddeles årligt af Langeland Kommune for at anerkende det frivillige arbejde, der foregår i socialt regi.
Med prisen følger et beløb på 5.000 kr.
Prisen tildeles en eller flere personer, som har gjort en ekstraordinær indsats. Det kan bl.a. være at skabe
øget opmærksomhed omkring frivilligt socialt arbejde og/eller at medvirke til at styrke livskvalitet og trivsel
for en gruppe af borgere på Langeland.
Prisen uddeles hvert år på Frivillig Fredag den sidste fredag i september. Kandidater indstilles af borgere på
Langeland. Langeland Kommune annoncerer i Øboen hvordan kandidater indstilles til prisen.

Indstilling til Frivillighedens Pris 2019