Langeland Kommune

Frivilligcenter Langeland har et tæt samarbejde med Langeland Kommune, som er repræsenteret i centrets bestyrelse ved viceborgmester, Lisa Pihl, og centerchef for læring og trivsel, Lone Bjerregård. Principperne for samarbejdet mellem kommunen og frivilligcentret bygger på dialog, tillid og respekt for hinandens opgaver og roller og er nedfældet i en samarbejdsaftale. Læs den her.

Udsatterådet

For at sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser for udsatte borgere i kommunen er lederen af frivilligcentret repræsenteret i kommunens udsatteråd.  Udsatterådet i Langeland Kommune har til formål at rådgive Kommunalbestyrelsen/de politiske udvalg omkring udsatteområdet og være et talerør for udsatte grupper i kommunen. Udsatterådet består af 11 medlemmer bosiddende eller lokalt forankrede i Langeland Kommune. Udvalgets medlemmer kommer fra frivillige organisationer og lokale brugere samt repræsentanter fra det politiske og administrative niveau på Langeland. Læs referater fra rådsmøderne her

Frivilligpolitiken 

Frivilligcentrets leder og bestyrelsesformand sidder med i arbejdsgruppen, som udvikler kommunens kommende frivilligpolitik. Polittiken forventes færdig i slutningen af 2018.