Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget repræsenterer alle de frivillige folkeoplysende foreninger og har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til Folkeoplysningsloven og Langeland Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Frivilligcenter Langeland samarbejder tæt med Folkeoplysningsudvalget omkring indsatser, der vedrører den brede frivillighed i kommunen. Det gælder fx. Frivillig Fredag og øvrige arrangementer omhandlende frivillighed. 

Du kan læse mere om Folkoplysningsudvalget her.