Behandling af personoplysninger jævnfør Persondataloven

Frivilligcenter Langeland behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vil din forening vide mere om Persondataloven? 

Den europæiske dataforordnings vigtigste formål er beskyttelsen af borgernes persondata, og udover at det er et lovkrav, er det således også i en forenings interesse, at kunne dokumentere over for såvel borgere som Datatilsynet, at I passer godt på de persondata, I indsamler og modtager som forening.
 
Det vigtigste krav til jeres behandling af persondata er, at I har et sagligt formål med at behandle (fx indsamle, opbevare, videregive mv.) persondata, og at I begrænser behandlingen til det nødvendige i forhold til det saglige formål.

Dernæst skal I kunne dokumentere, at I har overblik over jeres behandling af personoplysninger: Hvilke oplysninger behandles, hvem behandler dem, hvor arkiveres de, hvornår slettes de m.v. (Datafortegnelse). I skal også orientere jeres medlemmer og brugere om, hvilke oplysninger der behandles og hvorfor (Se Frivilligcentrets privatlivspolitik ovenfor til inspiration).

Dernæst skal I naturligvis have en tilpas datasikkerhed, fx aflåste skabe, kodeordsbeskyttelse på PC og telefoner mm.


Frivilligcenter Langeland henviser til Datatilsynets vejledninger samt DGI's skabelon for en privatlivspolitik, Datafortegnelse og Databehandler aftale