Medlemsforeninger

A

Art2Change

Asperger Langeland

B

Beredskabsforbundet Langeland

Besøgs- og vågetjenesten Langeland

Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø

Børns Voksenvenner Langeland

Brætspilscaféen - Det Muntre Hjørne

C

Café Langeland

D

Danahus' Venner

Datastuen Langeland

Datastuen Tryggelev

Diabetesforeningen Langeland

F

Fotoklub Langeland

Foreningen Lindelse Sognegård

Foreningen til udgivelse af historisk årbog for Langeland og Strynø

G

Gigtforeningen Sydvestfyn

H

H.C. Ørstedselskabet

Hjerneskadeforeningen Sydfyn

Hjerteforeningens Lokalkomite Langeland

K

Koldkrigsmuseum Langelandsforts Venner

Kræftens Bekæmpelse Langelands Lokalforening

L

Landsbyklyngen Langeland og Strynø

Langelands Biavlerforening 

Langelands Body og motionsklub 

Langelands Hjertestarterforening

Langelands Mobil- og Bredbåndsforening

Langelands Museumsforening

Langelands Racefjerkræsklub

Langelands Svømmehalsforening

Lindelse og Omegns Sogneforening

Lokalhistorisk arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne

M

Medicinhaverne 

Midtlangelands Husholdningsforening

N

NADA Langeland

Natteravnene

Netværksgruppen for angst

Netværksgruppen for Lungesyge

Nordlangeland Seniorklub

P

Parkinsonforeningen 

Polio og Ulykkespatientforeningen

R

Radikale Venstre Langeland

Red Barnet Langeland

Rudkøbing Pensionistforening

Rudkøbing Sogns Menighedspleje

Røde Kors

S

Scleroseforeningen

Senior Erhverv Svendborg

Støtteforening for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv

Sydlangelands Pensionistforening

T

Tirsdagsklubben Skrøbelev

Torsdagsklubben Lindelse

V

Venstre Langeland

Æ

Ældresagen Langeland