Medlemsforeninger

A

Art2Change

Asperger Langeland

B

Besøgs - og vågetjenestens Langeland

Beredskabsforbundet Langeland

Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø

Børns Voksenvenner Langeland

Brætspilscaféen

C

Café Kaffekassen

Café Langeland

D

Danahus' Venner

Datastuen Langeland

Datastuen Tryggelev

Diabetesforeningen Langeland

F

Fotoklubben Langeland

Foreningen Lindelse Sognegård

Foreningen til udgivelse af historisk årbog for Langeland og Strynø

Foreningen Norden 

G

Gigtforeningen Sydvestfyn

H

HEKOB - Humble Egnens Kultur og Borgerforening

Hjerneskadeforeningen Sydfyn

Hjernesagen Vestfyn, Sydfyn og Langeland

Hjerteforeningens Lokalkomite Langeland

Hjørnets Venneforening

K

Koldkrigsmuseum Langelandsforts Venner

Kræftens Bekæmpelse Langelands Lokalforening

L

Landsbyklyngen Langeland og Strynø

Langelands biavlerforening 

Langelands Body og motionsklub

Langelands Svømmehalsforening

Lindelse og Omegns Sogneforening

Lokalhistorisk arkiv for Humble, Lindelse og Tryggelev-Fodslette Sogne

M

Medicinhaverne 

Midtlangelands Husholdningsforening

N

Natteravnene

Netværksgruppen for Lungesyge

Netværksgruppen for angst

Nordlangeland Seniorklub

P

Parkinsonforeningen 

Polio og Ulykkespatientforeningen

R

Rudkøbing Pensionistforening

Røde Kors

S

Scleroseforeningen

Senior Erhverv Svendborg

Studiekreds Spansk

Støtteforening for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv

Sydlangelands Pensionistforening

T

Tirsdagsklubben Skrøbelev

Torsdagsklubben Lindelse

Tranekær Musikforening

Æ

Ældresagen Langeland