Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

For Foreninger

Bestyrelsesarbejde

En god og velfungerende ledelse, der er sin opgave og ansvar bevidst

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne?
 • Bestyrelsens konstituering og formandens rolle
 • Hvordan laver vi en god forretningsorden?
 • Hvordan sikrer vi et godt samarbejde i bestyrelsen?
 • Hvordan med økonomi, har jeg et personligt økonomisk ansvar?
 • Ansættelse af en lønnet medarbejder

Bestyrelsens rolle er først og fremmest at diskutere og beskrive de overordnede visioner og fremadrettede mål for foreningen, men bestyrelsen kan også tage del i de daglige aktiviteter og den daglige drift.

Uanset, hvordan bestyrelsen arbejder, er det en god ide at være opmærksom på arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og frivillige og eventuelt ansatte - og ikke mindst at være sit bestyrelsesansvar bevidst.

Bestyrelsen har fx det overordnede ansvar for foreningens økonomi, og den kan potentielt blive erstatningspligtig, hvis den handler uforsvarligt eller i strid med aftalte retningslinjer. Og hvis foreningen har ansatte, så har bestyrelsen et ansvar som arbejdsgiver, og det kræver særlige kompetencer og retningslinjer.

 • Hvor findes viden om foreningslivet? Læs mere
 • Hvad findes af selvhjælpsaktiviteter? Læs mere
 • Hvordan bliver jeg frivillig eller bruger? Læs mere
 • 1