Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

For Frivillige

Øvrige

I denne kategori finder du øvrige tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og som henvender sig til alle eller flere forskellige slags målgrupper.

Her findes tilbud om folkeoplysning, foreningsstøtte og rådgivning, førstehjælp, hjælp ved mobning, samt jobformidling og socialøkonomiske virksomheder, rådgivning om arbejdsmarkedet, konfliktrådgivning og selvhjælpsgrupper.

Hønisserne
Er en gruppe af aktive personer, fortrinsvis fra Langeland, Tåsinge, Fyn, Thurø, men alle er velkomne.
Støtteforening for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv
Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv finder det vigtigt, at byens og øens historie bevares og formidles til interesserede. Medlemmerne af støtteforeningen er dem, der vil råbe vagt i gevær, hvis kommunens politikere skulle finde på, at beskære bevillingerne til arkivet dra
Foreningen Lindelse Sognegård
Vi er en lokal forening, der udlejer og driver Lindelse Sognegård. Vi er også et værested for lokale foreninger.
Tranekær Musikforening
Tranekær Musikforening har til formål at arrangere ture til musicals, opera og koncerter i hele Danmark. Foreningen tilbyder et særligt pænt tilskud til børn og unge.
Midtlangelands Husholdningsforening
Midtlangelands Husholdningsforening
Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø
Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø interesserer sig for de bygnings- og landskabsmæssige værdier, vi har i vores område, og vi arbejder for bevaring af de kulturværdier, som efter vores mening bør videregives til de næste generationer.
Powered by SobiPro

Her finder du os


  • 1