Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

For Frivillige

 

Social Vejviser

Der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune. Tilbuddene henvender sig til borgere med forskellige behov og problemstillinger. Vi har udarbejdet 'Den Sociale Vejviser', en oversigt over sociale tilbud, der er baseret på frivillighed. Målet for guiden er at gøre det nemt at finde tilbud, som passer til den enkeltes behov og situation.
 
Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Kontakt os gerne, hvis du kender til et tilbud, som skal tilføjes guiden, eller hvis du har rettelser til et tilbud eller en forening, som du er bruger af eller frivillig på.

Tilbud om rådgivning, væresteder, sorggrupper, ferier og samvær med voksne målrettet børn og unge.
Rollemodeller og samvær med voksne , Tilbud til socialt udsatte børn og unge, Væresteder for psykisk sårbare børn og unge
Tilbud om rådgivning og støtte, sorggrupper og sociale aktiviteter målrettet familier
Rådgivning og støtte, Sociale aktiviteter
Landsdækkende foreninger som f.eks Røde Kors
Tilbud til socialt udsatte - målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede.
Caéer og væresteder, Hjemløse (underkategori), Besøgstjenester
Tilbud indenfor en stor variation af sundheds og sygdoms kategorier
Allergi og intolerance, Alzheimers og demens, Diabetes, Epilepsi, Gigt, HIV/AIDS
Folkekirkelige og interkulturelle tilbud indenfor tro og kultur
Dialoggrupper, Kristendom, Kulturmøder
Tilbud til ældre fx motions- og sociale aktiviteter samt interesseorganisationer
Interesseorganisation, Sociale aktiviteter
Tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og henvender sig til alle eller flere forskellige målgrupper
Selvhjælpsgrupper, Folkeoplysning, Foreningsstøtte og -rådgivning, Førstehjælp, Hjælp ved mobning, Jobformidling og socialøkonomiske virksomheder
Powered by SobiPro

Her finder du os


  • Hvor findes viden om foreningslivet? Læs mere
  • Hvad findes af selvhjælpsaktiviteter? Læs mere
  • Hvordan bliver jeg frivillig eller bruger? Læs mere
  • 1