Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projekter

Til samarbejdspartnere

Projekt Hjerterum tilstræber at have et godt og tæt samarbejde med kommunale aktører, som har den daglige kontakt med børn og unge på Langeland. Vi har derfor kontakt til skoler, sundhedsplejesker, UU-vejledere, jobcenter, kompetencecenter mm.

Et godt samarbejde betyder at:

  • Vi løbende informerer kommunens medarbejdere og andre relevante aktører om tilbud i projektet
  • Vi lytter til råd og vejledning fra videnspersoner på børne -og ungeområdet
  • Kommunens medarbejdere ved hvem de skal kontakte, hvis de i deres arbejde møder et barn/en ung, som kan have gavn af at deltage i en trivselsgruppe

Ønsker du mere information eller at henvise et barn/en ung til Hjerterum, så kontakt:

Projektkoordinator, Nina Andersen
Tlf.: 20 80 45 33 
Mail: nina@frivilligcenterlangeland.dk

 

 

 

  • Hvor findes viden om foreningslivet? Læs mere
  • Hvad findes af selvhjælpsaktiviteter? Læs mere
  • Hvordan bliver jeg frivillig eller bruger? Læs mere
  • 1