Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projekter

Til unge Projekt Frivillig

forungeprojektfrivillig

Vi finder de fede oplevelser


Projekt Frivillig - er det helt frivilligt?

Tag en tørn som frivillig ved siden af din ungdomsuddannelse og få et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis!

De fleste ungdomsuddannelser har en frivillighedsvejleder ansat, som fungerer som bindeled mellem dig og
alle de forskellige tilbud og aktiviteter, som frivillige foreninger og organisationer efterlyser, der hvor du
bor.


Hvordan finder du en frivillig tørn?

Kontakt din frivillighedsvejleder på din ungdomsuddannelse, dit lokale frivilligcenter eller læs meget mere her: www.projektfrivillig.dk

  • Hvor findes viden om foreningslivet? Læs mere
  • Hvad findes af selvhjælpsaktiviteter? Læs mere
  • Hvordan bliver jeg frivillig eller bruger? Læs mere
  • 1