Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

For Foreninger

Arrangementer og netværk

Vi afholder løbende forskellige arrangementer, kurser og foredrag for at synliggøre det frivillige arbejde og for at skabe bedre netværk og videndeling på tværs af foreningerne.

Arangementer

Vi afholder forskelligartede arrangementer som fx Frivillig Fredag, den nationale frivillighedsdag hvert år den sidste fredag i september. Her kan foreningerne gøre opmærksom på sig selv, og samlet kan vi skabe opmærksomhed omkring den sociale indsats i kommunen. Samtidig er det en god mulighed for at møde hinanden og danne netværk - og ikke mindst have en god dag sammen.

Foredrag

Vi arrangerer løbende foredrag, der skal øge vidensdeling og kendskab foreninger imellem. Det kan fx være en forening, der fortæller om deres arbejde. Vi inviterer også eksterne foredragsholdere som fx forskere eller andre med relevans for frivilligt arbejde.

Netværksaktiviteter

Vi tilbyder at starte og facilitere netværk mellem foreninger. Det kan være netværk mellem fx væresteder eller besøgstjenester eller netværk, hvor foreningerne arbejder med et tema, fx telefonrådgivning eller virksomhedssamarbejde

Du kan holde dig orienteret om alle Frivilligcenter Langelands arrangementer, foredrag og netværksaktiviteter i vores aktivitetskalender

 

  • 1