Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

For Frivillige

Medicinhaverne

Hjemmeside: Website Title
Kontaktperson: Helle Ravn
medicinhaverne@mail.dk
Vejnavn: Botofte Strandvej
Postnummer: 5953
By: Tranekær
Tlf: 42 83 40 55

Der blev i 2006/2007 samt begyndelsen af 2008 lavet en lang række undersøgelser omkring klima, potentielle afgrøder og samarbejdspartnere.

Undersøgelsens formål var yderligere udvikling af en ny turistattraktion, der kunne formidle viden om medicinplanter samt udvikling af nye bæredygtige afgrøder for de primære producenter på Langeland.

I 2008 blev Planteressource Foreningen Langeland (PRFO) etableret. Foreningen arbejdede bl.a. med fundraising, således at det blev muligt at etablere de første medicinhaver på et areal vis a vis TICKON / Tranekær Slotspark.

Fra begyndelsen var det planen at etablere i alt ni tematiske haver, men da mange planter er gengangere i de forskellige haver, er antallet af haver senere blevet reduceret til seks.

Haverne passes af frivillige fra foreningens medlemskreds.

Foreningen har siden starten haft omkring 100 medlemmer.

Ved foreningens start havde man også visioner om at udføre større forsøg i samarbejde med forskningsinstitutioner og større virksomheder, denne del af foreningen er imidlertid efterfølgende fra 2011 flyttet over i et anpartsselskab CEBI Invest.

Located in: Sundhed og sygdom
Powered by SobiPro
  • 1